GDPR IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 
Vaše osebne podatke hranimo in uporabljamo v skladu z GDPR uredbo.


1. Upravljavec

Ime podjetja:  Promina d.o.o. d.o.o.

Sedež podjetja:Spodnje Gameljne 36a, 1211 Ljubljana - Šmartno

Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik): Mitja Kmetec


2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, pospeševanja prodaje in komunikacije s potencialnimi novimi sodelavci. 


Za komunikacijo z naročniki, potencialnimi kupci ter kandidati za prosta delovna mesta in sodelovanje, hranimo podatke, ki so nam bili posredovani preko kontaktnih obrazcev:


 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek,
 • telefonska številka
 • in druge vpisane podatke


Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

 

3. Obdelovalci osebnih podatkov in iznos

Poleg Promina d.o.o. (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, zunanji tržniki, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov. Vsi obdelovalci so zakonsko in pogodbeno zavezani skladnosti z GDPR. Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Evropske unije.


4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.


Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.


5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:


 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • omejitev obdelave,
 • prenosljivost podatkov
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje,


ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica. V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v tem dokumentu.

 

Na zahtevo lahko kot odgovorni upravljalec kadarkoli posodobimo vaše osebne podatke (npr. spremembo elektronskega naslova).


Če želite uveljavljati zgoraj navedene pravice, nas obvestite na Promina d.o.o., Spodnje Gameljne 36a, 1211 Ljubljana - Šmartno ali e-poštnega naslova info@promina.si.


Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

 

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.